Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / CRAFT! - Ädellab / Lisa Fält

Lisa Fält

Reassembling the discarded – corporeal traces

Reassembling the discarded – corporeal traces

ma_ad_lisa_falt_2
ma_ad_lisa_falt_3
ma_ad_lisa_falt_4
Lisa Fält
b. 1978, Chile
0046 73 9536136

Reassembling the discarded – corporeal traces

Things bind our past with our present and our future. They are in the centre of the everyday process of the creation of self.
The garbage room then becomes a vessel – a memory site of lived experiences and untold stories.
Things show a meaning beyond their use.

Reassembling the discarded – corporeal traces

Ting flätar samman vårt förflutna med vår samtid och vår framtid, de är väsentliga i våra vardagliga ritualer att skapa  oss själva.
Soprummet blir ett kärl – en minnesplats för levda erfarenheter och ohörda berättelser.
Ting synliggör en mening bortom deras faktiska funktion.