Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

The Curator’s Words

This year, 177 students are exhibiting at the Konstfack Degree Exhibition, making it an incredibly complex experience.

In times of simplified conceptions of the world and strong populist powers, it feels as though the Konstfack Degree Exhibition provides an alternative. A complexity that, due to its size and diversity, counteracts one-sided viewpoints of the world and of the present. It is therefore impossible to make general statements about the exhibition. This is, of course, not a problem because at schools such as Konstfack, the students and their individual expressions are the focal point.

Things that seduce you disturb another and vice versa – that is how an open society functions. Populist waves want to simplify our opportunities and force us into simplified world views. The polarisation of “right and wrong” or “ugly or pretty” lead to one-sided interpretations of reality and, in the long term, oppression of other interpretations. Your opportunities to express yourself freely and from your own experiences are limited.

We interpret the Konstfack Degree Exhibition as an homage to complexity and diversity. To clarify this, Uglycute has chosen to mix the departments at the school. We are also convinced that the 177 students now graduating will change society in their future careers. And the Degree Exhibition provides a glimpse into this future.

We wish them the best of luck in their future endeavours.

Jonas Nobel, Curator
Uglycute

I år är det 177 studenter som ställer ut på Konstfacks vårutställning, vilket gör den till en mycket komplex upplevelse.

I tider av förenklade världsbilder och starka populistiska krafter känns Konstfacks vårutställning som ett alternativ. En komplexitet som genom sin storlek och mångfald motverkar ensidiga synvinklar på världen och samtiden. Att säga något generellt om utställningen är därför omöjligt. Detta är förstås inte ett problem eftersom det på skolor som Konstfack är studenterna och deras individuella uttryck som sätts i fokus.

Saker som förför dig, stör någon annan och tvärtom, så ska ett öppet samhälle fungera. Populistiska strömningar vill förenkla våra möjligheter att uttrycka oss och tvinga in oss i förenklade världsåskådningar. Polariseringar av typen “rätt och fel” eller “fult och snyggt” leder till enfaldiga läsningar av verkligheten och i förlängningen förtryck av andra tolkningar. Dina möjligheter att uttrycka dig fritt och utifrån egna erfarenheter begränsas.

Konstfacks vårutställning blir i vår läsning en hyllning till komplexitet och mångfald. För att förtydliga detta så har Uglycute valt att blanda avdelningarna på skolan. Vi är också övertygade om att de 177 studenter som nu tar examen kommer att förändra samhället i sina framtida yrkesutövningar. Vårutställningen är därför ett sätt att tjuvkika in framtiden.

Vi önskar dem alla lycka till i sina framtida yrken.

Jonas Nobel, kurator
Uglycute