Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / CRAFT! - Ceramics and Glass / Ammy Olofsson

Ammy Olofsson

Growing Computers, Connecting Bodies, Cutting the Cord

[Then perhaps our basic disagreement is over the nature of being human. To me, the essence of being human is not our limitations – although we do have many – it’s our ability to reach beyond our limitations. We didn’t stay on the ground. We didn’t even stay on the planet. And we are already not settling for the limitations of our biology.]*

*Ray Kurzweil, The Singularity is Near: When Humans Transcend Biology, page 311

Growing Computers, Connecting Bodies, Cutting the Cord

[Så kanske ligger vår grundläggande meningsskiljaktighet i vad det är som gör oss till människor. För mig ligger mänsklighetens väsen inte i våra begränsningar – även om vi har flera – utan i vår förmåga att nå bortom dessa begränsningar. Vi stannade inte på marken. Vi stannade inte ens på planeten. Och redan är vi ovilliga att nöja oss med begränsningarna för vår biologi.]*

*Ray Kurzweil, The Singularity is Near: When Humans Transcend Biology, sid. 311