Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / CRAFT! - Ceramics and Glass / Polat Ghasemloo

Polat Ghasemloo


Nebulosa 1


Nebulosa 2


Nebulosa 3


Nebulosa 4


The Precarious Craftsperson II

The precarious craftsperson II discusses the job insecurity that many people experience on the labour market. The result of this precarious situation with poor working conditions is physical and mental health issues. I have used many methods, traditions, and processes used within the home care services and integrated these into conscious and unconscious craft processes to create a visual narrative of a class position.

Den Prekära Konsthantverkaren II

Den prekära konsthantverkaren II handlar om den osäkerhet som många människor befinner sig i på arbetsmarknaden. Fysisk och psykisk ohälsa är resultatet av en prekär situation med dåliga arbetsförhållanden. Jag har använt mig av metoder, traditioner och processer inom hemtjänsten och integrerat dem i medvetna och omedvetna konsthantverkliga processer för att skapa en visuell berättelse om en klassposition.