Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / CRAFT! - Ceramics and Glass / Lisa Wallert

Lisa Wallert


Cocoon


The Keeper IV


Moth


The Keeper II


The keeper II (detail)
Photos: Morgan Norman


Embodied

My work evolves around the tactility of the present body, in relation to the eternal absence and the perishability of everything. I work with ceramic sculpture in black clay that I fire in reduction, which gives my objects a metal-like surface and leads the mind to some kind of armour with a durable promise. The body in relation to the material and the world is both my theme and my method where I see the present body as the basic condition to experience and make objects; it is the subject, the object and the execution in my work.

Embodied

Mitt arbete handlar om den taktila och närvarande kroppen i relation till den ständiga frånvaron och alltings förgänglighet. Jag arbetar genom keramisk skulptur i en svart lera som jag reduktionsbränner, vilket ger mina objekt en metallisk yta som leder tankarna till en slags rustning med ett löfte om beständighet. Kroppen i relation till materialet och världen är både mitt tema och min metod, där jag ser den närvarande kroppen som den viktigaste förutsättningen för att uppleva och skapa objekt; den är subjektet, objektet och utförandet i mitt arbete.