Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / CRAFT! - Ceramics and Glass / Samir Dzabirov

Samir Dzabirov

Samir Dzabirov
b. 1986, Bosnia and Herzegovina

Clay as RAW Material

My goal with my degree project is to see how I can push an idea of making from experimental and theoretical research assuming that the raw and pure ethics of work and labour in the former Yugoslavia was something of true value and directly applying that thinking as a starting point to enhance the pure and raw qualities of clay. By doing that I will see how clay can be developed and used when taken out of its traditional and historical content.
Through this research and experimental making I’m also hoping to create an artwork that helps us to evaluate, question and reflect on the political systems we live in. Systems and ideologies that we too often assume is the absolute way to go in the time we live in or have lived in.

Lera som RÅTT material

Målet med mitt examensprojekt är att se hur långt jag kan driva idén om experimentell och teoretisk forskning, antagande att den råa och rena arbetsetik som fanns i forna Jugoslavien var något värdefullt, och tillämpa detta tänkande som en utgångspunkt för att förfina de råa och rena egenskaper som lera har. Genom att göra detta kommer jag att se hur lera kan utvecklas och användas utanför sin vanliga, historiska kontext.
Genom denna undersökning och mitt experimentella skapande hoppas jag även kunna skapa ett konstverk som hjälper oss utvärdera, ifrågasätta och reflektera kring de politiska system som vi lever i. System och ideologier som vi ofta antar vara de enda vägarna i den tid vi lever eller har levt i.