Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Ädellab / Sarah Winther

Sarah Winther


Dying Objects


Dying Objects


Dying Traditions I

Sarah Winther
b. 1988, Denmark

Dying Traditions

Within a year, I lost three close family members. My grandfather, my grandmother and my stepfather. Three very different deaths and therefore very different mourning periods became entangled and intertwined with my everyday life.

In today’s Western society, we have become so good at prolonging life that most people get to live a long life and die of old age. But the advancements in medical science have, together with its institutionalization, removed death from our daily life. We are no longer in contact with it and are missing a way of coping with and talking about natural death.

With my work, I want to facilitate a conversation surrounding death. Using my own experiences as a starting point, I have created objects to be used as a foundation for new rituals to work through a mourning period.

Utdöende traditioner

Inom loppet av ett år förlorade jag tre nära familjemedlemmar. Min farfar, min mormor och min styvfar. Tre väldigt olika dödsfall och därför väldigt olika sorgeperioder som blev intrasslande och sammanflätade med min vardag.

I västvärlden har vi idag blivit så bra på att förlänga livet att de flesta människor får leva ett långt liv och dö av ålder. Men med framsteg inom medicinen har vi, tillsammans med institutionalisering, fjärmat döden från vardagen. Vi har inte längre någon kontakt med den och saknar ett sätt att hantera och tala om den naturliga döden.

I mitt projekt vill jag underlätta en konversation om döden. Genom att använda mina egna erfarenheter som utgångspunkt har jag skapat objekt som kan användas som en grund för nya ritualer för att ta sig igenom en sorgeperiod.