Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Ädellab / Sebastian Pintea

Sebastian Pintea


Bowl


Splash


Pandora


Pandora2


Scoop


Shapes of Reality

How do we fertilize the mental space where new trajectories of inquiry can sprout?

No one can imagine what it is like to live within planetary and social boundaries from a pie chart. It is not a scientific or technical issue, but mainly a cultural issue where writers, artists, and designers need to contribute with new stories and imagination that can help us re-frame our mythology. If we treat objects as the embodiment of metaphors or models that make reality coherent for us, they have the agency to arouse cultural change through their usage at the very core of our way of relating.

The new storyline of human evolution called “sustainability” will most efficiently be reached via alterations in our everyday interactions. At the moment we are still abiding in the space between stories. What do we need to embark upon a new one?

Verklighetens former

Hur kan vi befrukta det mentala utrymme där nya banor för utforskning kan gro?

Ingen kan föreställa sig hur det är att leva inom planetariska och sociala gränser från ett cirkeldiagram. Det är snarare en kulturell än en vetenskaplig eller teknisk fråga, där författare, konstnärer och formgivare måste bidra med nya berättelser och fantasi som kan hjälpa oss att omformulera vår mytologi. Om vi behandlar föremål som förkroppsligandet av metaforer eller modeller som gör verkligheten sammanhängande för oss, så har de förmågan att stimulera till kulturell förändring genom deras användning och utgör själva kärnan i vårt sätt att förhålla oss till saker.

Den nya historien i människans evolution som kallas “hållbarhet” kommer mest effektivt nås via förändringar i våra dagliga interaktioner. För tillfället förblir vi i utrymmet mellan berättelser. Vad behöver vi för att inleda en ny?