Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Ädellab / Sofia Hammarberg

Sofia HammarbergSofia Hammarberg
b. 1988, Sweden

DO NOT COVER

Shame is not logic. It is not the brain reacting, hardly the consciousness. It is truly and fully a physical feeling.

It is not me but it is not not me.

ÖVERTÄCK ICKE

Skammen är inte logisk. Det är inte hjärnan som reagerar, knappast medvetandet. Det är helt och fullt en fysisk känsla.

Det är inte jag men det är inte inte jag.