Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Ädellab / Annika Nilsson

Annika Nilsson

We are not there yet

It doesn’t speak for itself.
We are not there yet.
That’s what I want to say.
We are not there yet, therefore we have to think about it.
And say it out loud.
We are not there yet.

The problem with definitions isn’t always that they exist, but that there is a hierarchical order and assumptions occur according to it. For example, how everyone is presumed straight until proven otherwise. The thing that is subordinate simply becomes invisible. Every day we make a lot of assumptions about things and about people, we fill in the blanks. Sometimes correctly, sometimes not.

Vi är inte där än

Det talar inte för sig själv.
Vi är inte där än.
Det är det jag vill säga.
Vi är inte där än, därför måste vi tänka på det.
Och säga det högt.
Vi är inte där än.

Problemet med definitioner är inte alltid att de finns utan att det finns en hierarkisk ordning och att antaganden sker efter denna. Som till exempel att alla är heterosexuella tills motsatsen är bevisad. Det som är hierarkiskt underordnat blir helt enkelt osynligt. Varje dag gör vi en massa antaganden om saker och om människor, vi fyller i det vi inte vet. Ibland korrekt, ibland inte.