Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / CRAFT! - Ädellab / Despina Theodorou

Despina Theodorou


reflection


blending


burning


becoming memory

Despina Theodorou
b. 1987, Greece
00460764148204

Making Sense

Smell has power, dynamics, and is a powerful stimulant on the brain. We are used to being surrounded by so many things in our daily lives, consuming them, throwing them away, and then starting all over again. As a result of this superficial interaction with the material world, we prevent ourselves from deeper communication with the objects and each other. Changing the sensory hierarchies of the objects, highlighting more the smell rather the visual aspects of them is a way to feel through the objects, opening up to other senses, other than the ones that we are used to.

Öppna sinnen

Lukt har kraft, dynamik och är en kraftfull stimulans för hjärnan. Vi är vana vid att vara omgivna av så många saker i våra dagliga liv: vi konsumerar dem, kastar dem och börjar om igen. Detta ytliga samspel med den materiella världen resulterar i att vi hindrar oss själva från att ha en djupare kommunikation med objekten och med varandra. Att ändra objektens sinneshierarkier och understryka lukten snarare än deras visuella aspekter blir ett sätt att känna genom objekten, öppna upp andra sinnen än dem som vi är vana vid att använda.