Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / CRAFT! - Ädellab / Göran Kling

Göran Kling

JewelleryBeLike

I like jewellery in its most simple form, the stereotype of jewellery. To create new value by mimicking established value is maybe the oldest trick in the game of jewellery. I like mass-produced jewellery because it is so easily understood. The traditional divide between real jewellery and fake jewellery, based on material, blurs the line between copy and original. I think about jewellery as a meme where value is understood through a collective idea around preciousness and desirability.

JewelleryBeLike

Jag är intresserad av smycken i deras enklaste form, stereotypen av smycken. Att skapa värde genom att imitera ett etablerat värde är kanske det äldsta tricket inom smyckestraditionen. Jag tycker om massproducerade smycken för att dom är ofta lätta att förstå. Den klassiska uppdelningen mellan äkta och oäkta smycken, baserat på material gör linjen mellan kopia och original suddig. Jag tänker på smycken som en meme där värde uppfattas genom en kollektiv idé om dyrbarhet och åtråvärdhet.