Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / CRAFT! - Ädellab / Louise Frølund Bech

Louise Frølund Bech


Louise Frølund Bech
, Denmark

Treasures in Transition

Stones are solid and ever-changing at the same time. Through this material, I am investigating the dilemma of searching for stability and belonging in a world that is constantly changing. Why and how do we connect intimately with physical objects, how do they become treasures to us and what does it mean? Is there a point in slowing down and getting into stuff, while we move from one place to the next? What is the role of touching? The stone objects are made from pieces of rock I have collected on trips around the world, all of them have been transformed by human hands before I picked them up, and many have been given away and then returned to me. Through this on-going process of transformation and physical encounters it is becoming clear that connecting and belonging is not only about solidity and stillness, but also about being part of the transformation.

Skatter i transformation

Stenar är solida och i konstant förändring på samma gång. Genom detta material undersöker jag dilemmat med att söka efter stabilitet och tillhörighet i en värld som ständigt förändras. Varför och på vilket sätt är vi intimt sammanlänkade med fysiska objekt, hur förvandlas de till skatter i våra ögon och vad betyder detta? Finns det någon poäng med att sakta ned och involvera sig i saker under färden från ett ställe till nästa? Vilken roll spelar beröringen? Stenobjekten är tillverkade av stenbitar som jag samlat under resor runt världen, de har alla transformerats av en mänsklig hand innan jag plockade upp dem och flera av dem har getts bort och sedan getts tillbaka till mig. Genom denna pågående förändringsprocess och fysiska möten blir det tydligt att anknytning och tillhörighet inte bara handlar om soliditet och stillhet men även om att vara en del av transformationen.