Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / CRAFT! - Ädellab / Yu Hsiang Liao

Yu Hsiang Liao


Yu Hsiang Liao
b. 1986, Taiwan
+46 760576647

Graft on the Table

The table is a stage on which people show food rituals where cutlery and tableware are used for eating and drinking. The table is a dais where patients lie and surgeons operate on with medical instruments to open and enter the human body. Tools on the table are for conveying food or material into the body or taking something out from both the animal and human body. They are extended fingers of the body with rules under a social frame, and they also represent some instructions for individuals assimilating into a social system. Individuals observe the rules of cultural rituals which they become acquainted with and internalise as part of themselves, and at the same time, they are part of a group. When coming to a foreign society, then again, an individual learns to behave or adapt to fit into that particular frame of social system. This being an educated process, an individual may change the behaviour and act in another way when encountering the same situation. This is grafting, on humans as on a table, grafting physically and culturally.

Ympning på bordet

Bordet är en scen på vilken människor framför matritualer, där bestick och porslin används för att äta och dricka. Bordet är ett podium där patienter ligger och kirurger använder medicinska instrument för att öppna och ta sig in i människokroppen. Verktygen som ligger på borden används för att föra in mat eller material i kroppen, eller för att ta ut något ur människo- och djurkroppar. De fungerar också som kroppens förlängda fingrar under våra sociala normer, och de fungerar som instruktioner för personer som assimileras in i ett socialt system. Individer följer reglerna i kulturella ritualer som de bekantar sig med och internaliserar, samtidigt som de är delar av en grupp. När du möter ett främmande samhälle så lär du dig hur du ska bete dig. Hur du ska anpassa dig för att passa in i ditt nya sammanhang. Eftersom detta är en inlärd process kan individer ändra beteendet och handla på ett annat sätt när de möter samma situation igen. Detta är att inympa något, vare sig det gäller människor eller bord. Ett fysiskt eller kulturellt inympande.