Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / CRAFT! - Ädellab / Machteld Lambeets

Machteld Lambeets


Group picture


Brown vessel


Red jug


Pieces in transformation


Piece in transformation

Machteld Lambeets
b. 1991, Belgium

Bold Whispers for Curiosity

Humans are curious creatures and that is a good thing. It has made us discover new things, made us imagine possibilities and transform the world in search for things that could improve our lives. Without curiosity, we would not be where we are right now.
“Curiosity killed the cat”, says the proverb, but it is also an element that makes our world an exciting place. If I think about curiosity, I think of children, expeditions, fun and happiness, being anxious and excited at the same time. The objects in my degree project are a bold investigation of my curiosity towards creating new materials with bioresin and experimenting with the process of casting and making moulds.

Djärva viskningar för nyfikenhet

Människor är nyfikna varelser, och tur är väl det. Nyfikenheten har fått oss att upptäcka nya saker, fått oss att föreställa oss möjligheter och förändra världen i vår jakt på saker som kan göra våra liv bättre. Utan nyfikenheten hade vi inte varit där vi är idag.
Nyfikenheten kan utsätta oss för fara, men den gör också vår värld mer spännande. När jag tänker på nyfikenhet tänker jag på barn, expeditioner, nöjen och glädje, att vara nervös och upprymd på samma gång. Föremålen i mitt examensprojekt är en djärv undersökning av min egen nyfikenhet på att skapa nya material med bioresin och experimentera med gjutnings- och stöpningsprocessen.