Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / CRAFT! - Textiles / Anna Kellerth

Anna Kellerth


Anna Kellerth
b. 1973, Sweden

THE EXECUTION OF ART

Perhaps this story begins at an empty location, a 150 square meter area in the entrance hall to Huddinge hospital. Or maybe it begins in Konstfacks archive where meter-long shelves hold books and magazines.

This story could also start in a studio in a condemned industrial building on Södermalm. It is also possible that this story takes its leap out of the textile tradition. Specifically, in the rebellion against it which emerged during the 60s.

It might also begin at the Academy of Fine Arts in Warsaw in the 1950s when fine art had to reflect the ideology of the Communist Party.

Exactly where this story begins is difficult to determine but it ends in an incinerator in Stockholm. At least parts of it ends there. Or is it there this story actually begins?!

THE EXECUTION OF ART is a binary narrative where the story of the destruction of one artwork meets the ascension of another. It is a poetic statement that face a political reality.

THE EXECUTION OF ART

Kanske börjar den här berättelsen på en tom plats, en 150 kvm stor yta i entréhallen till Huddinge sjukhus. Eller kanske börjar den i Konstfacks arkiv där hyllmeter av böcker och tidskrifter trängs i långa rader.

Den här historien kan även starta i en ateljé i en utdömd industribyggnad på Södermalm. Det är också möjligt att den tar sitt språng ur den textila traditionen. Närmare bestämt i motståndet mot den som växte fram på 60-talet.

Eller så börjar den i en ateljé på Konstakademin i Warszawa på 50-talet då konsten tvingas reflektera kommunistpartiets ideologi.

Exakt var den här historien börjar är svårt att fastställa men den slutar i en förbränningsugn i Stockholm 2011. Åtminstone delar av den slutar där. Eller kanske är det just där berättelsen verkligen börjar?

THE EXECUTION OF ART är en binär berättelse där historien om utplåningen av ett konstverk möter historien om tillblivelsen av ett annat. Det är en poetisk utsaga som möter en politisk verklighet.