Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / CRAFT! - Textiles / Lizzie Towndrow

Lizzie Towndrow


The Dog Saddle (2016). Photo: Olivia Langner


Dog Shoes (2016). Photo: Olivia Langner


When I Grow Up I Want To Be A Parrot (2015). Photo: Olivia Langner


The Quilting Frame (2015)


Quilt Block, Block Quilt (2015)

Lizzie Towndrow
b. 1989, United Kingdom

The Quilter as the Storyteller: My Dead Dog!

The Quilter as the Storyteller: My Dead Dog!

Throughout history textile objects have been used to tell stories, hide messages and hold secrets.

For my degree project I explore how I can use these ideas and the tactile medium of patchwork-quilting to share, preserve and materialise my memories into physical objects.

Re-imagined, quilted objects, presented as fragments of my memories that hold and illustrate personal histories about my dead dog, Henry.

Staged as a tableau of artefacts, I intend to make you believe the imagined through a haptic experience of my material world.

Quiltaren som berättare: Min Döda Hund!

Quiltaren som berättare: Min Döda Hund!

Genom historien har textila objekt använts för att berätta historier, dölja meddelanden och hålla hemligheter.

I mitt examensarbete utforskar jag hur jag kan använda dessa ideér och det taktila medium som lapptäcken är för att dela, bevara och materialisera mina minnen till fysiska objekt. Hågkomster, hoplappade objekt, presenterade som fragment av mina minnen som bär på och illustrerar personliga historier om min döda hund Henry.

Iscensatt som en tablå av artefakter är min avsikt att få dig att tro på det föreställda genom en haptisk upplevelse av min materiella värld.