Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / CRAFT! - Textiles / Katja Beckman

Katja Beckman


Work in progress (2016)


Detail (2016)


Detail (2016)


Yellow 3

In an extended scene this is a textile version of photography. When I look at something for a long amount of time, it will turn into structures. Then the image itself is not so important anymore but the memory of it. This is a tapestry where I have turned these memories into structures in textile material.

The tapestry on display is woven in many various structures and techniques, which are arranged intuitively. It doesn’t have a specific message but is intended to re-create the sense of many and complex feelings. The different structures portray the process of memories, like solitude, fears, tenderness, abstraction/imagination and concrete reality. This tapestry is the result of many experiments with form and structure.

Yellow 3

På ett sätt är denna väv en textil tolkning av ett fotografi. När jag betraktar något under en längre tid förvandlas det till strukturer. Då är bilden i sig inte längre lika viktig, utan snarare minnet av den. Detta är en väv där jag gestaltat minnet i strukturer av textila material.

Väven är vävd i varierande strukturer och tekniker, som jag kombinerat intuitivt. Den har inte ett enskilt budskap utan vill istället återskapa känslan av många och komplexa känslor. De olika strukturerna skildrar den inre bilden av minnet av känslor, som ensamhet, rädsla, ömhet, abstraktion/fantasi och brutal verklighet. Väven är ett resultat av många experiment med form och struktur.

*Thanks to:
Bockens garner Holma-Helsingland
Klässbols Linneväveri
Kasthall
Tärnsjö garveri