Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / CRAFT! - Textiles / Benjamin Smith

Benjamin Smith


Marble Carpet


Woodface Carpet


Grdcover Carpet


Concrete Carpet


Building Materials

Hatch patterns are used in architectural drawings to represent and designate materials. Over time architects have developed these simplified, black and white pictograms to communicate what is what in their designs. For instance, marble is two short diagonal lines regularly spaced, whereas concrete is triangles and dots irregularly spaced. Strangely, there is no carpet pattern, perhaps they forgot. How can I design a carpet if there’s no symbol for it?

Byggmaterial

Hatchmönster används i arkitektritningar för att representera och beteckna olika material. Genom åren har arkitekter utvecklat dessa enkla, svartvita piktogram för att kommunicera innehållet i ritningar. Till exempel representeras marmor av två korta, diagonala linjer, jämnt fördelade, medan betong representeras av oregelbundet fördelade punkter och trianglar. Konstigt nog finns det inget mattmönster. De kanske glömde bort det. Hur kan jag designa en matta om det inte finns en symbol för det?