Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / CRAFT! - Textiles / Kristina Skantze

Kristina Skantze
Kristina Skantze
b. 1984, Sweden

Body Anagram

A kit of mountable body parts, densely-stuffed silk sculptures. Millions of visible and invisible stitches shape features, draw scars and stretch the skin of cloth. Screws and joints are sticking out of hands, limbs, heads and feet, allowing construction and deconstruction of figures and ideas. Can these distorted but neat bodies evoke empathy? Can they come to life?

In connection to the sculptures, there is a film, a documentation of people exploring the bodies’ expressions, telling us about relationships on different levels. The participants in the film are friends of mine. They animate the figures through play, with touch, by being touched and diffuse the borders between subject and object.

Body Anagram

Ett kit av monterbara kroppsdelar, hårt stoppade sidenskulpturer. Miljontals synliga och osynliga stygn formar anletsdrag, ärrar och sträcker tyghuden. Ur händer, lemmar, huvud, fötter kommer det ut skruvar och leder som möjliggör konstruktion och dekonstruktion av figurer, idéer. Kan dessa förvridna men prydliga kroppar väcka empati? Kan de komma till liv?

I samband med skulpturerna finns en film, en dokumentation av människor som utforskar kropparnas uttryck och berättar om relationer på flera plan. Personerna i filmen är vänner till mig. De animerar figurerna genom att leka, röra, bli berörda och gör gränsen mellan subjekt och objekt flytande.