Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Graphic Design & Illustration / Erik Kirtley

Erik KirtleyTypopa

Graphic design and illustration are important parts of primary education, although we might not think about it. Schoolchildren are surrounded by letters, typefaces, colours, images, illustrations and often work with composing images and text.

The main focus of the digitization in primary schools has been to give every pupil access to a personal laptop or tablet. But there are no catalogues for apps as there are for schoolbooks, which leads to the use of apps that are in English, contain advertising, or which have been developed for other purposes than primary education.

With this in mind, I have worked on an app for schoolchildren and teachers to easily work with images and texts for presentations on a video projector or printed on paper. The method and interface are based on those of graphic design and typography, but without strict rules or complex terminology.

Typopa

Grafisk design och illustration är en viktig del av grundskoleundervisningen, utan att vi kanske tänker på det. Skolbarn är omgivna av bokstäver, typsnitt, färger, foton, illustrationer och får arbeta med att komponera bild och text.

Digitaliseringen i grundskolan går ut på att ge varje skolbarn tillgång till en egen dator eller surfplatta. Men det finns inga kataloger för appar, så som det finns för böcker, vilket leder till att digitala läromedel och verktyg ofta är på engelska, innehåller reklam, eller är utvecklade för andra syften än undervisning.

Med detta i åtanke har jag skapat Typopa, en app för skolbarn och lärare att enkelt kunna samla ihop och komponera bild och text till presentationer som sedan kan projiceras på vägg eller skriva ut. Appens metodik och gränssnitt utgår ifrån grafisk design och typografi, men utan att använda sig av regler och avancerade termer.