Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Graphic Design & Illustration / Tova Jertfelt

Tova Jertfelt


You are worthless


We can do better


This could be you


There is no /us/ without /them/


Jack


We can do better

Bullying is a problem that affects the whole of society. It influences and permeates our coexistence. Bullying is happening right now, in schools, workplaces and other social contexts. Research shows that bullying stems from destructive group behaviours, that humans as social animals use bullying as a tool to obtain and retain power. Despite this, the image presented in the media is about the individual. In other words: it is the individual that is bullied and it is the individual that does the bullying, which in turn leads to an idea of bullying as an individual problem rather than a social one. This should be criticised, but it should also be changed! My project is about shifting the focus from the individual and towards formulating a movement and influencing opinion. It is about mobilising, inspiring, informing and, in the end, changing things. We can change. It is time. #We can do better

Vi kan bättre

Mobbning är ett samhällsproblem. Det påverkar och genomsyrar vår samhörighet med varandra. Mobbning pågår just nu, i skolor, på arbeten och i andra sociala sammanhang. Forskning visar att det är destruktiva gruppbeteenden som utgör mobbning, att det är människan som flockdjur som använder mobbning som verktyg för att få, och behålla, makt. Trots detta är det bilden av individen som man kommunicerar ut i media. Det vill säga: det är individen som blir mobbad och det är individen som mobbar, vilket i sin tur leder till en bild av mobbning som ett individuellt problem istället för ett samhälleligt. Detta bör kritiseras, men också förändras! Det här examensarbetet går ut på att skifta fokus från individen, till att formulera en kamp och driva opinion. Det går ut på att mobilisera, inspirera, informera och även i slutänden förhoppningsvis förändra. Vi kan förändras. Det är dags nu. #Vi kan bättre