Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Graphic Design & Illustration / Malva Fürst

Malva Fürst
Were are you from – for real?

Living in the betweenship involves not feeling a clear sense of belonging, or only feeling partial belonging to certain parts of one or more communities, cultures or languages. However it can also be a feeling of belonging and being an outsider at the same time. Living between identities, where the definition of what you are feels important and desirable, or unnecessary and outdated. It can be complicated and create uncertainty, but most of all it is a great asset. It is not just about wanting to be part of one situation, it is just as much about finding strength and pride in having another language, another approach and a greater perspective and refusing to be defined by others.

Most of all, it’s just that: wanting to be exactly who you are, without others insisting upon defining your identity based on romantic or racial stereotype. And the thing that the majority of betweeners find the most difficult, the constant question: but where are you from – really?

We are people that balance between social classes, move between metropolises and small towns and choose for ourselves who we live with. We move between many cultures and create our own. We all relate to our betweenship in different ways, but our common denominator is the search for a place where our identities won’t be questioned.*

*The Betweenship

Var kommer du från – egentligen?

Att leva i mellanförskap är att inte känna en tydlig tillhörighet eller endast känna tillhörighet i vissa delar av ett eller flera samhällen, kulturer eller språk. Men det kan även vara att känna tillhörighet och utanförskap samtidigt. Att leva mellan identiteter, där definitionen av vad man är kan känns viktig och åtråvärd, eller onödig och överspelad. Det kan vara komplicerat och skapa oro, men det är främst en stor tillgång. Det handlar inte bara om att vilja vara en del av ett sammanhang utan lika mycket om att finna styrka och stolthet i att ha ett annat språk, en annan ingång och ett större perspektiv och att vägra låta sig definieras av andra.

Framförallt just detta: att vilja vara precis den man är, utan att andra insisterar på att definiera ens identitet utifrån romantiska eller rasistiska stereotyper. Och det de flesta som lever i mellanförskap upplever som jobbigast är det ständiga ifrågasättandet: men var kommer du från – egentligen?

Vi är människor som balanserar mellan sociala klasser, förflyttar oss mellan metropoler och småstäder och väljer själva vilka vi lever med. Vi rör oss mellan flera kulturer och skapar vår egen. Vi har alla vårt eget sätt att relatera till just vårt mellanförskap, men vår gemensamma nämnare är sökandet efter en plats där vår identitet inte blir ifrågasatt.* 

*Mellanförskapet