Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Graphic Design & Illustration / Freja Wilhelmsson

Freja WilhelmssonPatterns of Poetry

I have been interested in language for as long as I can remember. I like to write, and when writing I always look for a rhythm. In poetry, this rhythm is often tangible and is reinforced by a structure, by repetitions and by rhymes. In this project, I am curious about how a poem can be interpreted or translated into various types of visual expression.

Patterns of Poetry

Så länge jag kan minnas har jag intresserat mig för språk. Jag tycker om att skriva och när jag skriver letar jag alltid en rytm. Inom poesin är denna rytm ofta påtaglig och förstärks av en struktur, av upprepningar och av rim. I detta projekt är jag nyfiken på hur en dikt kan tolkas, eller översättas, till olika typer av visuella uttryck.