Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Graphic Design & Illustration / Minna Floss

Minna Floss
House

A tale about an encounter with an abandoned house and the relation between body and space, mind and house, perception and vacancy.

In making an animated short movie about external and internal space, I’m exploring the moving image and its narrative aspects, language and readability.

Hus

En berättelse om mötet med ett övergivet hus och relationen mellan kropp och rum, tanke och hus, förnimmelse och mellanrum.

Med utgångspunkt i en animerad kortfilm om förhållandet mellan yttre och inre rum utforskar jag det rörliga bildberättandets narrativa aspekter, språk och läsbarhet.