Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Graphic Design & Illustration / Nathalie Ruejas Jonson

Nathalie Ruejas Jonson
Nathalie Ruejas Jonson
b. 1986, Sweden

I have thought about everything

By owning our language and being confident in how we communicate we create our identity. But are all forms of communication equal? My degree project examines and exposes the feeling of being limited by your verbal ability.

By using visual storytelling I want to share my experiences on what it can be like to be perceived as quiet and how obstructive it can be. Society expects introverted people to practice being more assertive, but my work just creates a place for them to be. Not wanting to talk does not mean that one has nothing to say.

Jag har tänkt på allt

Genom att äga vårt språk och vara säkra i vår kommunikation skapar vi oss en identitet. Men är all form av kommunikation likvärdig? Mitt examensarbete undersöker och lyfter fram känslan av att känna sig begränsad av sin verbala förmåga.

Med bildberättelsen som bärare så vill jag på ett personligt sätt prata om hur det kan vara att uppfattas som tystlåten och hur hämmande det kan vara. Idag är det vedertaget att introverta människor ska öva på att ta mer plats, men jag vill istället skapa en plats för dem att få vara på. Att inte vilja prata betyder inte att en inte har något att säga.