Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Textiles / Agnes Varhelyi

Agnes Varhelyi
Agnes Varhelyi
b. 1988, Sweden

The Fuck-Up Force

29 January 2016 – Masked men patrol Stockholm city centre. Their purpose is to defend “Swedish women” from the threat they perceive men of foreign origin to pose to our bodies. They attack children, they scream racist messages and hand out flyers. They write that they “refuse to accept the repeated attacks and harassments towards Swedish women”. The next day my female friend is assaulted by one of the men who claims to protect these “Swedish women”.

Last autumn some of my friends started a group in which they will learn to fight. They want to learn how to protect their own and other women’s bodies should it be necessary. Somewhere around here an idea came to me. An idea to create a force of women who will not allow men to fight their fight. This is the Fuck-Up Force. The Fuck-Up Force takes back what is ours. Our bodies, our streets, our safety!

Fucka-Upp-Styrkan

Den 29:e januari 2016 – Maskerade män stryker omkring i Stockholms innerstad. Deras syfte är att försvara ”svenska kvinnor” från det hot som de anser riktas mot våra kroppar från män med utländsk härkomst. De angriper barn, skriker rasistiska budskap och delar ut flygblad. De skriver att de ”vägrar acceptera de upprepade överfallen och trakasserierna mot svenska kvinnor”. Dagen efter blir min väninna misshandlad av en av de män som påstår sig skydda dessa ”svenska kvinnor”.

I höstas startade några av mina vänner en grupp där de skall lära sig slåss. De vill lära sig skydda sina och andra kvinnors kroppar ifall det skulle behövas. Någonstans här föddes en idé hos mig. En idé om att skapa en styrka av kvinnor som inte tillåter att män för deras kamp. Detta är Fucka-Upp-Styrkan. Fucka-Upp-Styrkan som tar tillbaka det som är vårt. Våra kroppar, våra gator, vår trygghet!