Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Textiles / Evelina Kollberg

Evelina Kollberg


Evelina Kollberg
b. 1990, Sweden

The human trap

By conforming the human perspective and experience through an interactive sculpture, I create a sense of what I will call a story. I want to examine the cultural and psychological transformation within the space and let the human reaction be a part of the storytelling. I like the contrast of naivism and the unpleasant. A playful, but absurd situation could form the psychological presence and lead to conversations that would never exists elsewhere.

I want to create a scene for the inner nature through external movement. A place for the inner nature to come alive and play. The inner child. Yet we cannot lose control completely, responsibility still has to exist. Restrain oneself. Just as in the real world. Like our planet. Let us be naive but with prudence and consideration.

I, as a woman, honor the female handcraft tradition – crochet, by maximizing volume and reaching for space.

Människofällan

Genom en interaktiv skulptur fogar jag samman människans perspektiv och erfarenhet till vad jag vill kalla en berättelse. Det är ett undersökande i den psykologiska och kulturella förändringen som sker i rummet och den berättelse som skapas. Möten och samtal som uppstår under en lekfull, nästan absurd situation. Det naivistiska kontra det obehagliga.

Jag vill ge plats för den inre naturen genom yttre rörelse. Ett tillfälle för den inre naturen att leva ut. Att få leka. Det Inre barnet – med ansvar. Tygla sig, inte förstöra – Som i det riktiga livet. Som vår planet. Vara naiv med försiktighet och omtanke.

Jag som kvinnan ska ta plats med hjälp av den kvinnliga hantverkstraditionen – virkning. Jag vill hedra, maximera volymen och ta plats i rummet.