Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Textiles / Cecilia Pfaff

Cecilia Pfaff


Cecilia Pfaff
b. 1992, Sweden

(s)Examensarbete

#dollyparton is the celebrity idol of all idols: she has a maxed-out #image and the talent to back it up. Her look inspired me to experiment using my own skill set, #knitting, and contrast this traditional handcraft with a modern #image-making machine, Instagram. By #knitting slightly untraditional articles and posing in them for the #sexy, inauthentic world which is social media, I aim to question our understanding of both the craft and the digital lens through which we view it.

(s)Examensarbete

#dollyparton är idolernas idol: hon har en maxad #image och talangen att backa upp den. Hennes look gav mig inspiration att experimentera med mina egna färdigheter, #stickning, och att kontrastera detta traditionella hantverk med en modern #image-skapare, Instagram. Genom att #sticka något otraditionella plagg och posera i dem för den #sexiga, artificiella värld som är sociala medier försöker jag ifrågasätta vår uppfattning av både hantverket och den digitala lins genom vilken vi beskådar det.