Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Textiles / Sigridur Eggertsdottir

Sigridur Eggertsdottir


Detail of a painted and embroidered collage picture.

Sigridur Eggertsdottir
b. 1992, Sweden

Everything inhabits the chaos

Everything inhabits the chaos is a framing of my inner world. It is a way of navigating my experience of not fitting into society as queer and suffering from mental health problems. Here, these experiences become a handmade fiction, embroidered, painted and sown into a collage of chaos, personal symbols and the drive to exist. It is also an orientation in how I want to relate to textile craft and how to use both personal and craft-based knowledge to work in my reality. By allowing the personal to seep out, it takes its place as a natural part of this reality.

Allt bebor kaoset

Allt bebor kaoset är ett bildutsnitt av min interna värld. Det är en orientering bland mina erfarenheter av att skeva som queer och psykisk sjuk mot omvärlden. Här blir dessa till en handgjord fiktion; broderad, målad och ihopsydd till ett kollage av kaos, personliga symboler och drivkraft att existera. Det är också en orientering i hur jag vill förhålla mig till det textila hantverket och hur jag skall använda mig av både personliga och hantverksbaserade kunskaper för att arbeta i min verklighet. Genom att låta det personliga läcka ut, tar det sin plats som en självklar del i denna verklighet.