Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Textiles / My Adborn

My AdbornMy Adborn
b. 1985, Sweden

The Sensation Inspection

A textile investigation of the gap between the bodily experience of who I am and the striving of the consciousness to be who I want to be. A balancing act in the space of compromise.

Förnimmelsens Besiktning

En undersökning i textil av glappet mellan den kroppsliga erfarenheten av den jag är och medvetandets strävan efter den jag vill vara. En balansgång i handlingsutrymmets kompromisser.