Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Textiles / Klara Thorselius

Klara ThorseliusK16

K16 is a streetwear collection for girls, a collection with its own direction in the streetwear context. In the collection, power is moved from military garments through streetwear for men to a new wearer and creates space for new identities in streetwear.

K16

K16 är en streetwear-kollektion riktad till tjejer, en kollektion med en egen riktning och vilja. I kollektionen förflyttas makten från militära plagg genom herrmodets streetwear till en ny bärare och skapar plats för nya identiteter inom streetwear.