Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

For the past ten years I have worked with the Graphic Design and Illustration programme and this will be the last time I will be involved with the degree projects in my role as a teacher and supervisor. It is always a great experience and I admire our brave, wise and hard-working students.

The students have ten weeks to complete their degree projects. Ten weeks of reading, dreaming, thinking, investigating, trying, creating, crying, laughing, cursing, toiling, despairing, discussing, stressing, not too much sleeping, pondering, experimenting, worrying, fighting, struggling, prodding, scrimping, philosophising and writing…

In the meantime, the prospect of showing their work at the exhibition is one of the objectives on their mind. To meet an audience, to get a response, to initiate a conversation, to influence people, to be seen. Another objective is of course to demonstrate that they have completed their education and that they have what it takes to work with graphic design and illustration in their own way. And this is only the beginning.

Interestingly enough, this year’s degree projects, on the whole, reflect the breadth of the programme quite well. The exhibition showcases both graphic design and illustrations of different kinds and levels of cross-pollination: typography, newspaper design, visual narratives and picture book storytelling. Different techniques too: animation, apps for tablets, intaglio, screen printing and hybrids.

And everything has a story.
We invite you to take part in it!

Ann Forslind, Senior Lecturer of Illustration

Tio år har jag arbetat på kandidatprogrammet Grafisk Design och Illustration och det här är sista gången jag följer examensarbetet i min roll som lärare och handledare. Det är alltid lika fantastiskt och jag beundrar våra modiga, kloka och hårt arbetande studenter.

Tio veckor har studenterna på sig för examensarbetet. Tio veckor av läsande, drömmande, tänkande, undersökande, prövande, görande, gråtande, skrattande, förbannande, slitande, förtvivlande, diskuterande, stressande, inte så mycket sovande, funderande, experimenterande, oroande, kämpande, stretande, petande, gnetande, filosoferande och skrivande…

Att visa upp sitt arbete på utställningen är ett av målen i deras huvuden under tiden. Att möta en publik, få gensvar, inleda ett samtal, påverka, bli sedda.
Ett annat mål är ju att visa att utbildningen nu är avklarad och att de har det som krävs för att arbeta med grafisk form och illustration på sitt eget sätt. Och det är ju bara början.

Intressant nog speglar årets examensarbeten som helhet ganska väl den bredd som utbildningen erbjuder. Här visas både grafisk formgivning och illustration av olika art och grader av korsbefruktning: typografi, tidningsdesign, bildberättande och bilderboksberättande. Och olika tekniker: animation, applikation för surfplatta, djuptrycksgrafik, screentryck och hybrider.

Och allt har en berättelse.
Varmt välkomna att ta del av den.

Ann Forslind,
Lektor i Illustration