Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

If we look around, we can see material; material and bodies that move across, around, over, under, and in between materials. Some materials, we can hardly see. They are so ubiquitous that they become invisible, like the glass in our windows, our eyeglasses, our telephones, the standard tiles on the walls of public spaces, or on the walls of our own, more intimate, bathrooms. Other materials emerge, like here at Konstack’s Degree Exhibition, as students want to catch your attention with the degree projects that they have worked so hard and so lovingly on. Regardless of how conscious people are of various materials, the materials all have their own origins. They have always been handled in some way – produced, dug up, cut down, boiled down, refined, packaged, transported, and reworked – which we may not think about on an everyday basis.

However, this has been a recurring theme for many of the students who are graduating from Ceramics and Glass. The students want to expose the work that bodies do with material and wish to highlight our materials – ceramics and glass – as geological, archaeological, political, and knowledge-bearing materials. Other projects use our materials to examine taste or tell us about a place, an identity, or a state of mind, to make them comprehensible to us and to themselves. Either way, completing an independently formulated degree project is a challenging task. Students must be focused and determined about what they want, while being prepared to re-evaluate everything.

Through their work, this year’s bachelor’s students demonstrate that this is possible. After three years of hard work, they have gained the knowledge, insights, abilities and skills that are needed to keep working within the field, either as a professional or as a student in a master’s programme. We look forward to following their continued careers and wish them luck and success with everything they choose to do in the future!

Sara Isaksson From
Senior Lecturer in Crafts, specialising in ceramics

Åsa Jungnelius
Senior Lecturer in Crafts, specialising in glass

Tittar vi oss omkring så ser vi material, material och kroppar som rör sig över, runt, på, under och emellan material. En del material ser vi knappt. De är så vanliga att de blir osynliga, glaset i våra fönster, glasögon och telefoner eller standardkaklet på de offentliga utrymmenas väggar och i våra egna mer intima badrum. Andra material träder fram, som här på Konstfacks vårutställning, då studenterna vill få oss att uppmärksamma sina kärleksfullt men slitsamt framställda examensarbeten. Oavsett vilken medvetandegrad de olika materialen ges så är det material som kommer någonstans ifrån. De är alltid på något vis hanterade, framtagna, uppgrävda, nedhuggna, nedkokta, förfinade, förpackade, förflyttade och omarbetade, vilket vi till vardags kanske inte tänker på.

Men för flera av examensstudenterna på Keramik och Glas har detta i år varit ett återkommande tema. Studenterna synliggör kroppars arbete med material och belyser våra material, keramik och glas, som geologiska, arkeologiska, politiska och kunskapsbärande material. Andra arbeten använder sig av våra material för att undersöka smak eller berätta om plats, identitet och sinnestillstånd för att göra dem begripliga för oss och sig själva. Oavsett, så är det en utmanande uppgift att genomföra ett självständigt formulerat kandidatarbete. Det kräver att en kan vara fokuserad och beslutsam med vad en vill och på samma gång vara beredd på att omvärdera allt.

Årets kandidatstudenter visar genom sina arbeten att detta är möjligt. De har nu, efter tre års hårt arbete, erövrat kunskaper, insikter, förmågor och färdigheter som krävs för en fortsatt praktik inom området, antingen som yrkesverksam eller som student på en masterutbildning. Vi ser med spänning fram emot deras fortsatta karriärer och önskar dem lycka och framgång med allt de väljer att ta sig an framöver!

Sara Isaksson From
Lektor i Konsthantverk med inriktning keramik

Åsa Jungnelius
Lektor i Konsthantverk med inriktning glas