Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Ceramics & Glass / Ida Karlsson

Ida Karlsson

Ida Karlsson
b. 1990, Sweden

The creation of thy self

I have worked with identity and self-image, and investigated things such as how I look at myself and the continual search for the better version of yourself.
In the project, I visualise my thoughts and reflections about this subject by using clay and other materials to build on my own body. This is a performative process surrounding a young individual in today’s society. And about creating yourself.
Everything I do, think and feel forms and develops me. My identity is a product of my life and is constantly changing. Each moment counts.

Att skapa sig själv

Jag har jobbat med identitet och självbild, och undersökt bland annat min syn på mig själv, och det ständiga sökandet efter den bättre versionen av sig själv.
I arbetet visualiserar jag mina funderingar och reflektioner kring detta ämne, genom att bygga med lera och andra material på min egen kropp. Det är en performativ process som kretsar kring en ung individ i dagens samhälle. Och om att skapa sig själv.
Allt jag gör, tänker och känner formar och utvecklar mig. Min identitet är en produkt av mitt liv, och är under ständig förändring. Varje ögonblick räknas.