Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Ceramics & Glass / Ida Netterberg

Ida Netterberg


Ida Netterberg
b. 1983, Sweden

Untitled

The unrefined clay’s materiality and its origin, is the starting point of this project. Tinges of iron oxide, streaks of blue, rocks and dust, are all parts of the crust itself. Its geological composition, organic fragments and visible minerals, tell us about its long history of weathering. The clay can take many different forms, as a refined product, as unwanted conditions at a construction site, or the cause of a landslide. Material and place, are always co-dependent but context also matters in how we perceive them.
Here the clay has been transferred to a new place where the amount and shape has been restricted and created from human capacity, carried as precious bundles from one place to another. At the start, found in a royal park, then unearthed at a recycling centre, now placed on the floor’s flat surface and in the ventilation system’s dry air. Here the moisture evaporates quickly and the character of the clay’s surface will soon change and shines not for long in the brightness of the spotlight.

Utan titel

Den oraffinerade naturlerans materialitet och ursprung, är projektets utgångspunkt. Skiftningar av järnoxid, blå strimmor, stenar och jord – allt en del av jordskorpan själv.
Geologisk sammansättning, organiska fragment och synliga mineraler, berättar om dess långa historia av förvittring. Leran kan anta många olika skepnader, som en raffinerad produkt, en oönskad förutsättning på ett bygge, eller som orsak till ett jordskred. Material och plats, är i ständigt samspel med varandra, men även kontexten har betydelse i hur vi upplever dessa.
Här får naturleran en ny plats där mängd och form har begränsats och skapats utefter mänsklig kapacitet, burna som värdefulla bylten från en plats till en annan. Till en början funnen i en kunglig park, sedan uppgrävd på en återvinningsstation, nu placerad på golvets plana yta och i ventilationssystemets torra luft. Här avdunstar fukten snabbt och leran får snart en annan yta. Det blänker inte särskilt länge i spotlightens skarpa ljus.