Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Ceramics & Glass / Petter Rhodiner

Petter Rhodiner


Virtual Konstfack


Upplysningen / Enlightenment


Materialet och Görandet / Material and Making

Petter Rhodiner
b. 1984, Sweden

Mycraft - Material, Making and Enlightenment

In my degree project, I have used Minecraft as a method to explore my own artistic practice. I have looked for similarities between my creations in a physical material and the creations that take place in the digital reality that Minecraft provides.

By displacing my otherwise-used material and traditional artistic practice into a digital arena, I highlight what I do, how I do it and how I understand it in a new way.

Mycraft - Material, Görande och Upplysning

I mitt examensarbete har jag med Minecraft som metod undersökt min egna konsthantverkliga praktik. Jag har letat efter beröringspunkter mellan mitt görande i ett fysiskt material och det görande som sker i den digitala verklighet som Minecraft tillhandahåller.

Genom att förskjuta min annars material- och traditionsbetingade konsthantverkliga praktik in i ett digitalt rum belyser jag vad jag gör, hur jag gör det och hur jag förstår det på ett nytt sätt.