Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Ceramics & Glass / Johanna Nestor

Johanna Nestor


Tiles


Tiled stove in progress


The Tiled Stove

I set out to make a product by investigating an old heritage.
What happens when we in our modern society no longer depend on the tiled stove as a source of heat? Is there a modern and more efficient way of highlighting the tiled stove in its purpose as ceramic, big-size furniture?

As a ceramist and craft artist, I choose to step into an existing field and, through my ongoing work, contribute to the evolution of the field. My work revolves around the tiled stove as an alternative heat source, adapted to the heating needs of our time, which differs from that of the past.

I look to the opportunities we have today considering modern heating systems and the need for heating. My focus is on developing the design of the stove from what it has looked like historically to creating and giving the stove a contemporary attire.

Kakelugnen

Jag har som syfte att tillverka en produkt genom undersökande av ett gammalt arv.
Vad händer när vi i dagens samhälle inte längre är beroende av kakelugnen som värmekälla? Finns det ett modernt och mer effektivt sätt att lyfta fram kakelugnen i sin form av en keramisk möbel i storformat?

Som keramiker och konsthantverkare väljer jag att kliva in i ett redan existerande fält och genom mitt pågående arbete bidra till fältets framväxt. Mitt arbete kretsar kring kakelugnen som en alternativ värmekälla, anpassad till vår tids behov med uppvärmningsmöjligheter som skiljer sig från dåtidens.

Jag ser till förutsättningarna vi har idag med hänsyn till samtidens uppvärmningssystem och uppvärmningsnödvändighet. Mitt fokus ligger på att utveckla ugnens design från hur den har sett ut till att skapa och ge kakelugnen en dagsaktuell skrud.