Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Ceramics & Glass / Mollie Albertsson

Mollie Albertsson

Mollie Albertsson
b. 1987, Sweden

LightBuds

Happy colours, glitter, gold and a playful design in a series of lamps where the figurines from the shelf have grown and come to life.

When the figurines are small, I´m outside the toys’ world; a miniature world that I can only see from a distance, and that was a lot more real when I was a kid. Suddenly I´m standing in the middle of it again, when they have grown and roam around the room. They bite, tangle, mess around and play with the cords and light bulbs, taking me back to a time when playing was constant and fantasy had no boundaries.

LightBuds

Glada färger, glitter, guld och en lekfull design i en serie lampor där figurinerna från prydnadshyllan vuxit och kommit till liv.

När figurinerna är små är jag utanför leksakernas värld, en miniatyrvärld som jag bara ser på håll och som var betydligt mer verklig när jag var barn. Plötsligt står jag mitt i den igen då de vuxit och löper amok i rummet. De biter, trasslar till, busar och leker med sladdar och lampor, tar mig tillbaka till den tid då leken var konstant och fantasin inte hade några gränser.