Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Ceramics & Glass / Caroline Hultqvist

Caroline Hultqvist
Caroline Hultqvist
b. 1984, Sweden

Untitled

Wood and clay – materials that for millennia have been shaped and reshaped in order to adapt them to humans’ everyday lives. Starting with tradition and technology within the ceramic crafts, these materials are joined together during a manufacturing process of ceramic objects.

Utan titel

Trä och lera – material som under årtusenden formats och omformats för att anpassas till människans vardag. Med utgångspunkt i tradition och teknik inom det keramiska hantverket sammanförs dessa material under en tillverkningsprocess av keramiska objekt.