Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Ceramics & Glass / Tove Tengå

Tove Tengå


Calculating Craft


Red Arcs


Lines


Calculating Craft

Tove Tengå
b. 1984, Sweden

Calculating Craft

I investigate the two and three dimensional spaces through ceramic sculptures and reflect on how my background within mathematics has affected my artistic crafting.

Calculating Craft

Jag undersöker det två- och tredimensionella rummet genom keramisk skulptur och reflekterar över hur min bakgrund inom matematik har påverkat mitt konsthantverkande.