Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Bachelor / Ceramics & Glass / Evelina Dovsten

Evelina Dovsten
Evelina Dovsten
b. 1987, Sweden

Verktyglighet

Based on my own background as a studio glassblower, I have explored the hidden knowledge that my body and my craft holds. Through the repetitive making of a single form for 120 hours, saved in a chronological order, I look at my body’s knowledge from a new perspective.

A process of storytelling; a tool from which I can study my body and this craft with.

Verktyglighet

Med utgångspunkt i min egen bakgrund som studioglasblåsare har jag undersökt de dolda kunskaper som min kropp och mitt konsthantverk bär på. Genom ett repetitivt producerande och ett kronologiskt sparande av en och samma form under en produktionstid av 120 timmar har jag tittat på min kropps motoriskt inlärda kunskap.

Ett processberättande, ett verktyg, ur vilket jag kan studera min kropp och dess konsthantverk utifrån.