Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Visual Communication / Itzia Moreno Díaz

Itzia Moreno Díaz


Impulsive creativity


Carefree sensitivity


Invisible becoming visible 1


Appropriation in visual communication

Itzia Moreno Díaz
b. 1988, Mexico

APROPIADO

Transformation in visual communication.
Traditional hand painted advertising as an example of cultural practice vanishing from the streets, turning into industrialised objects of exotification.

APROPIADO

Transformering i visuell kommunikation.
Traditionell handmålad reklam som ett exempel på kulturell praktik som försvinner ur stadsbilden och förvandlas till industrialiserade objekt för exotifiering.