Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Visual Communication / Shan Zhou

Shan Zhou


Softcore Paper Issue 1: Permanent Negotiation

The involvement of technology in our life is complicated. The existing discourses have covered the positive and negative aspects, but such involvement remains to be uncertain: be it permeable, or straightforward. And our own involvement in the technology growth is complex as well: Are we participants, initiators, or recipients? The roles we play are constantly changing, so does which parts of us are playing the role: Is it only our habits that are evolving, or is it a change in ideologies? This is our own involvement: multi-dimensional, uncertain, and it goes on ——–

Softcore paper is an annual publication focusing on trend as discourse, and its solutions.

Elaborating periodical materials – images, text, performances as collectives – to initiate interdepartmental discussions on phenomena ——–

Softcore Paper Issue 1: Permanent Negotiation

Teknologins plats i vårt liv är komplicerad. Befintliga diskurser har tagit upp positiva och negativa aspekter, men påverkan är fortfarande svårbedömd, vare sig den är genomtränglig eller rättfram. Och vår egen inblandning i teknologins framväxt är också komplex: Är vi deltagare, skapare eller mottagare? Våra roller förändras ständigt, precis som vilka delar av oss som spelar rollerna: Är det bara våra vanor som utvecklas, eller är det en ideologisk förändring? Detta är vår egen inblandning: flerdimensionell, oklar, och det fortsätter ——–

Softcore är en samling texter som utkommer en gång om året och fokuserar på trender, diskurser och lösningar.

Fördjupande periodiskt material – bilder, text, kollektiv performancekonst – för att skapa tvärinstitutionella diskussioner om fenomen ——–