Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Visual Communication / Towa Shimizu

Towa Shimizu


Still from “Zanryu” 1


Still from “Zanryu” 2


Still from “Zanryu” 3


Still from “Zanryu” 4


Still from “Zanryu” 5


Zanryu

In 1974 the last Japanese soldier from World War II surrendered. What were the motives that kept these ‘holdouts’ in the jungle for three decades?

My video essay Zanryu is a collection of conversations with my Japanese mother that explores the relationship between holdouts and post-war Japan, from the remote jungles of a bygone era to the modern metropolis of Tokyo.

The shift from pre-war nationalism to high-tech via complete destruction, how does the philosophy of ‘wabi-sabi’ influence Japan’s relationship to its past and present?

Zanryu

År 1974 gav den sista japanska soldaten från andra världskriget upp. Vilka motiv höll dessa motståndsmän i djungeln i tre decennier?

Mitt videoarbete Zanryu är en samling av konversationer med min japanska mor som utforskar relationen mellan motståndsmännen och Japan efter krigets slut, från de avlägsna djunglerna från en försvunnen tid till den moderna metropolen Tokyo.

Förvandlingen från förkrigstidens nationalism till högteknologi via total förstörelse, hur påverkar “wabi-sabi-filosofin” Japans relation till historien och samtiden?