Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Visual Communication / Mette Moltke Wozniak

Mette Moltke Wozniak

Pressure Pressure!

A self-obsessed American artist, Dianna, and a man that sings about love!
How can humour be used as a rebellious tool?
How can laughter work as a catalyst for subversion or enable a break in our society?

My work of ceramic sculptures, glass, patterns and film melts together in a solid universe of pleasure and pain, where my alter egos meet. Through them I question and discuss the expectations and norms of womanhood and success!
POW! POW! POW!

Pressure Pressure!

En självupptagen amerikansk konstnär, Dianna, och en man som sjunger om kärlek!
Hur kan humor användas som ett upproriskt verktyg?
Hur kan skratt vara omstörtande eller skapa brytpunkter i vårt samhälle?

Mitt verk, med keramikskulpturer, glas, mönster och film smälter samman till ett solitt universum av njutning och smärta, där mina alter egon möts. Genom dem ifrågasätter och diskuterar jag förväntningar och normer kring kvinnlighet och framgång!
PANG! PANG! PANG!