Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Visual Communication / Knut Stahle

Knut Stahle


Flag of In-betweenia


Pocket Atlas of In-betweenia


Pocket Atlas of In-betweenia


Strategy table of In-betweenia


In-betweenia’s Coat of Arms


Embassy of In-betweenia

In 1982, coastal nations expanded – through a UN Convention they got their borders enhanced by 200 nautical miles. Between the new bloated borders lies the great oceans – but also pockets of international water, surrounded by nations on all sides. They are some of the last unclaimed spaces on earth – right now in risk of being expropriated by nations in search for territory and natural resources.
The pockets have been signified using names, flags and coat of arms – common symbols of a nation. Their stories and signs are collected in the Pocket Atlas of In-betweenia, together with a brief exposé in the history of nations. The Embassy works as evidence for those pockets in the eventuality of their disappearance in the near future – and sheds light on the intangibility and absurdity of nation states.

In-betweenias ambassad

År 1982 växte världens kustnationer genom en FN-konvention som utökade deras gränser med 200 nautiska mil. Mellan de nya, svällande gränserna ligger de stora haven, men även fickor av internationellt vatten omgivna av nationsgränser. De är några av de sista territorierna på jorden som ingen gjort anspråk på, och nu riskerar de att läggas beslag på av nationer i jakt på större territorium och mer naturresurser.
Dessa fickor har givits namn, flaggor och riksvapen – vanliga nationssymboler. Deras historier och symboler has samlats i Pocket Atlas of In-betweenia, tillsammans med en kort exposé över nationernas historia. Ambassaden fungerar som ett intyg på att dessa fickor existerar, utifall att de skulle försvinna inom den närmaste framtiden, och lyfter fram det ogripbara och absurda i nationalstater.