Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Visual Communication / Maria Libert

Maria Libert


Regn, 2016


En kväll i tunnelbanan, 2016


Kaffefilter, 2016


Vi hade det så bra, 2016


Historiens vingslag, 2016


First Snow

The first snow is a tale of dreams and expectations. It springs from ideas about tales and narratives as a way of raising and helping people to obtaining a “good and happy life”.

When I work with my series, I always start from my own feelings, but as my dreams are reflections of what we value in society, and often come from advertisements and popular culture (visual media to a great extent), these tales are also about: Being exhilarated, influenced and inspired – but also brainwashed and negatively influenced by commercial and political interests.

In the tales, I try to separate the rollercoaster of feelings that I experience from being a dreamer in a society where extreme roars and temptations are part of the day-to-day. But also a resistance against this and a longing for something “real” and “true”.

Första snön

Första snön är en berättelse om drömmar och förväntningar. Den är sprungen ur idén om berättelsen och narrativet som ett sätt att uppfostra och guida människor till hur man får ett ”gott och lyckligt liv”.

När jag jobbar med mina serier utgår jag alltid ifrån mina egna känslor, men eftersom mina drömmar är reflektioner av vad vi värderar i samhället och ofta kommer från reklam och populärkultur (till stor del visuell media), handlar berättelserna också om detta: Att bli uppspelt, influerad och inspirerad, men också hjärntvättad och negativt påverkad, av kommersiella och politiska intressen.

I berättelserna försöker jag skildra den bergochdalbana av känslor som jag själv upplever av att vara en drömmare i ett samhälle där extrema brus och lockelser är en del av vardagen. Men också ett motstånd mot detta och en längtan efter något ”riktigt” och ”sant”.