Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Visual Communication / Nicolas Maurice

Nicolas Maurice


Around the church…


One of many stories…


Another bench, many hours spent…


Thermal prints of images and stories are part of the installation.


We used to bend under the trees…

Nicolas Maurice
b. 1987, France

A map of the world of people like me, proletarian gay weirdos in the making (and a new map for the others)

A reflection on memory, virtuality, relationality and the construction of identity. It is the building of a three dimensional map of the neighbourhood I grew up in, as I remember it. Departing from my writing practice, I place memories in space and let them shape its structure. It is also an experiment in using computer graphics tools and 3D software as a raw material, entering a dialogue with its digital nature, constraints, limitations and possibilities.

The spectator is invited to explore this virtual space, both online and as an installation during the Degree Exhibition. As one walks by the digital streets, the personal story of the author unfolds within short texts and the structure of the world itself. A small thermal printer allows for printing unique screen captures and texts instantly, while a book, gathering writings and images, materialises one possible exploration and invites the reader to make their own.

En karta över världen av människor som jag, proletära skumma homos i vardande (och en ny karta för de andra)

En reflektion kring minne, virtualitet, relationalitet och hur identitet skapas. Det är skapandet av en tredimensionell karta över kvarteren där jag växte upp, så som jag minns dem. Med utgångspunkt i mitt skrivande placerar jag minnena i rummet och låter dem skapa dess struktur. Jag experimenterar också med datorgrafik och 3D-mjukvara som råmaterial, för en dialog med dess digitala natur, begränsningar och möjligheter.

Åskådaren uppmanas att utforska detta virtuella rum, både på nätet och som en installation på Vårutställningen. När man går ner för de digitala gatorna så framträder författarens personliga historia som korta texter och genom världens själva struktur. En liten termoskrivare gör det möjligt att göra unika utskrifter av bilder och texter, medan en bok som samlar texterna och bilderna utgör ett annat sätt att utforska verket och låter läsaren göra detta som de själva vill.