Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan

Konstfack Degree Exhibition 2016 / Vårutställning 2016

Konstfack
Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Konstfack Visit: LM Ericssons väg 14, Stockholm
Post: Box 3601, 126 27 Hägersten, Sweden
Phone: +46 8 450 41 00
Subway: Telefonplan
Master / Visual Communication / Laurie Rollitt

Laurie Rollitt


Selfie attempt.

Laurie Rollitt
b. 1988, United Kingdom

Every Other Weekend

Every Other Weekend is a story of childhood memories exploring the feelings of growing up with separated parents.

How can I bring to the page, the emotions recorded in memory? How can I express the more complex and subtle feelings and thoughts I had as a child that don’t seem to want to be pinned down by word or image? How does one tell these stories? What makes it possible to connect with one’s self in order to know what we want to say and then to communicate these insights to others in a coherent, understandable way?

Varannan helg

Every Other Weekend är en berättelse om barndomsminnen som utforskar känslan av att växa upp med separerade föräldrar.

Hur kan jag få ner känslorna av mina minnen på papper? Hur kan jag uttrycka de mer komplexa och svårfångade känslorna och tankarna som jag hade som barn – de som inte tycks vilja fångas i ord eller bilder? Hur ska jag berätta dessa historier? Hur är det möjligt att nå fram till sig själv för att veta vad man vill säga och sedan kommunicera dessa insikter till andra på ett konsekvent, förståeligt sätt?